organska hemija

hemija5's picture

Da li mi mozete objasniti postupak dobijanja salicilata?

Hvala