Entalpija, entropija...

acdc997's picture

Ako mozee pomoc oko izrade zadatkaovog tipa, imam vise ali cu svaki posebno da ubacim zbog pravila foruma hvala unapred..

Izracunati standardnu entalpiju formiranja etanola na osnovu sledecih podataka i navedene hemijske reakcije: ∆fH(CO2)= -393.5 kJ/mol ∆fH(H2O)= -285,8kJ/mol

C2H5OH(l) + 3O2 (g) -----2CO2 (g) = 3H2O (l)    ∆rH= -1366.8kJ/mol

milicaradenkovic's picture

dH=2*dH(CO2)+3*dH(H2O)-dH(C2H5OH)-3dH(O2)

dH(C2H5OH)=2*(-393.5)+3*(-285.8)-3*0-(-1366.8)

dH(C2H5OH)= -277.6 kJ/mol