entalpija i entropija

acdc997's picture

Molim vas ako moze pomoc oko izrade ovog zadatka:

Izracunati promenu slobodne energije na 30 stepeni za reakciju Fe2O3 + 3H2---2Fe + 3H2O ako standardne energije ucesnika reakcije iznose:

S(Fe2O3)=0.09 kJ/mol, S(H2)= 0.131 kJ/mol, S(Fe)=0.027 kJ/mol, S(H2O) 0.189 kJ/mol dok standardne entalpije formiranja iznose: ∆fH(Fe2O3)=-822, ∆fH(H2)=0  ∆fH(Fe)=0  ∆fH(H2O)=-242

milicaradenkovic's picture

Probaj preko ove formule dG=dH+TdS gde je

dH=2*dH(Fe)+3*dH(H2O)-3*dH(H2)-dH(Fe2O3)

dS=2*dS(Fe)+3*dS(H2O)--dS(Fe2O3)-3*dS(H2) a temperatura je 30 C.

alexa996's picture

Definicija Gibsove slobodne energije je G=H-TS. Nepotrebno je pisati uz entropiju d (delta), jer su u pitanju apsolutne vrednosti.