Optička aktivnost

asterix's picture

Zašto kiralni spojevi zakeću ravnu polariziranog svetla , a akiralni ne?