Hemijska ravnoteza

Leka1's picture

Kako ce se promeniti pritisak (smanjice se ili povecati?) reakcione smese od mesanja reaktanata do trenutka uspostavljanja ravnoteze reakcije sinteze amonijaka, koja se odvija u zatvorenom sudu pri stalnoj temperaturi, ako su pocetne koncentracije azota i vodonika u smesi bile 2,0 odnosno 6,0mol/dm3, a ravnoteza se uspostavlja kada izreaguje 10% azota?