FORMULA MOLEKULA?

igorvasic's picture

Neka cetvoroatomska cestica, jako rasprostranjena u prirodi, sastavljena od dve vrste atoma, ima ukupno 30 protona, 30 neutrona i 32 elektrona (od toga 24 valentna). Napisati strukturnu formulu cestice.