Soli

Danijelaaa's picture

Pri neutralizaciji kalcijum-hidroksida i ugljene kiseline dobija se 0,5 moa kisele soli.Kolko mola ugljene kiseline je potrebno za stvaranje jednog mola soli?
Resenje je 1 mol. Hvala unapred!

PetarJovanovic's picture

                       2                      1

Ca(OH)2+2H2CO3->Ca(HCO3)2+2H2O
                     xmol                0,5 mol
2:1=xmol:0,5mol
x=2*0,5mol
x=1mol