Soli

Danijelaaa's picture

U kom nizu se nalaze soli ciji vodeni rastvori imaju pOH vece od 7

1NACN, NACH3COO, NAHCO3, NA3PO4       2: NH4CL,CO2, NAHSO4, CUSO4
3:NH4CL, NAH2PO4, NAHSO4, AL2(SO4)3   4: nacl,na2o, na2so4, kno3

Resenje je pod 3. Zasto ne moze niz pod dva kad su i u njemu sva jedinjenja  reaguju kiselo ? Odmah sam eliminisala niz pod 1 i 4 jer sadrze jednjenja koja reaguju bazno i neutralno.Hvala unapred!

alexa996's picture

CO2 nije so.

Danijelaaa's picture

Co2 nije so, al' reaguje kiselo

Danijelaaa's picture

U zadatku se traze samo soli, moja greska