Fizička hemija

Ucenik-92's picture

Kod sinteze NH3 uz pritisak 101 325 Pa i temperature 300 stepeni Celzijusa iz stehiometrijskog odnosa H2 i N2 u stanju ravnoteže nastaje gasna smješa koja sadrži 93,1 molskih % NH3. Koliko se amonijaka dobije iz iste smješe ako se pritisak kod 300 stepeni Celzijusa smanji na 50 663 Pa. Pretpostaviti da se NH3 ponaša kao idealan gas. Sinteza NH3 teče po jednačini:

1/2 N2(g) + 3/2H2(g) ----> NH3(g) 

Rješenje: n(NH3)=90,40 mol