Smesa CaO i CaCO3

Milena15's picture

Za rastvaranje 1,056 g cvrste smese CaO i CaCO3 potrebno je 10 cm3 rastvora HCl koncentracije 2,2 mol/dm3. Izracunati sastav smese. 

Unapred hvala! :)

alexa996's picture

Ako se u smesi nalazi x mol CaO i y mol CaCO3, koji su u vodi nerastvorni (slabo rastvorni), dodatkom HCl prećiće u hloride koji su rastvorni (napiši reakcije, na 1 CaO/CaCO3 ide 2 HCl). Onda su jednačine jasne: 56,08x+100,09y=1,056 i 2x+2y=10e-3 *2,2.