Stabilnost aromaticnih jedinjenja

Nervozni postar2's picture

 

Uporediti stabilnost benzena antracena i fenaftrena i navesti razloge.Unapred zahvalan.

alexa996's picture

Najbolje je nacrtati sve moguće rezonantne strukture i uporediti broj rezonantnih struktura po broju prstenova koje molekuli sadrže.

Nervozni postar2's picture

 

Hvala.Da li mislis da broj rezonantnih struktura podelim sa brojem prstena pa na osnovu tig vrednosti poredim stabilnost?

alexa996's picture

Tako je. Imaš i na netu sigurno već iscrtane te strukture, pa možeš da potražiš.

Nervozni postar2's picture

 

Hvala ponovo,a da li mozes da mi kazes zasto se broj rezonantnih struktura poredi u odnosu na broj prstena?

Nervozni postar2's picture

 

alexa996's picture

Svakako će broj rezonantnih struktura rasti sa porastom kondenzovanog sistema. Deljenje sa brojem prstena normira stabilizaciju usled rezonancije po prstenu. U okviru jednog prstena delokalizacija je ciklična u najužem smislu, i zadovoljava Hikelovo 4n+2 pravilo.