Formula jedinjenja

Zacy's picture

U jednom zadatku je trebalo odrediti koje su formule jedinjenja ispravne, pa me zanima zasto forumula Al(HSO4)3 nije ispravna

alexa996's picture

Verovatno je greška u zadatku. Sinteza i karakterizacija jedinjenja je prikazana u sledećem radu:
http://www.journal.csj.jp/doi/abs/10.1246/bcsj.76.1863