Lewis kiseline

Nervozni postar2's picture

 

Uporediti jacinu kiselina i navesti razloge:a)BF3,BCl3,BBr3,BI3
b)BCl3,AlCl3.Unapred zahvalan

milicaradenkovic's picture

a) BF3<BCl3<BBr3<BI3

BF3 je najslabija kiselina medju halogenim kiselinama jer kod BF3 postoji sp2 hibridizacija i postoje 2p orbitale. F jon takodje ima 2p orbitale i zbog toga kada se poveze sa borom dolazi do povecanja gustine elektrona sto dovodi do smanjenja kiselosti. BCl3  je isto sp2 hibridizovan ali kod hlora postoje 3p orbitale zbog cega je ta kiselina jaca od BF3. Povecanje atoma u grupi dovodi takodje do toga da je najjaca kiselina BI3.

b) BCl3 je jaca kiselina od AlCl3 zbog preklapanja 2p orbitala kod boron(III)hlorida u odnosu na preklapanje 3p orbitala kod aluminijum(III)hlorida. 2p orbitale su jace od 3p orbitala.

Nervozni postar2's picture

 

Zasto se u ovom slucaju pod a) ne gleda elektronegativnost elemenata odnosno zasto BF3 nije najaca jer je F najelektronegativnije pa je elektronska gustina na B najmanja?