alfa-beta,D-L položaj u molekuli

mirza salkić's picture

Može li neko objasniti kako znam da je nešto npr d-galaktoza ili d-glukoza i isto za L-položaj i u kom položaju se nalaze alfa ili beta jel to zavisi od orijentacije vodikovih atoma u molekuli ili nečeg drugog,buni me to kod disaharida...volio bih detaljan odgovor jer mi ovo baš nije jasno

table90's picture

Za odredjivanje polozaja alfa i beta, posmatras poluacetalnu hidroksilnu grupu, koja se nalazi na prvom C-atom. Ako je orjentisana prema dole,onda je to polozaj alfa, a prema gore polozaj beta. 

Kod odredjivanja D i L enantiomera, kod monosaharida, npr. kod glukoze, posmatras hidroksilnu grupu na petom C- atomu, tj.poslednjem hiralnom C-atomu. Ako je grupa na desnoj strani onda je to D- glukoza i obrnuto.

mirza salkić's picture

nisam znao da se tako gleda,hvala u svakom slučaju