Odredjivanje koncentracije KMnO4 u kiseloj sredini

DanijelH.'s picture

U reakciji 30 cm3 kalijum-permanganata sa rastvorom kalijum-jodida u kiseloj sredini nastalo je 2,5 g taloga. Odrediti koncentraciju rastvora kalijum-permnganata.

Odgovor je c=0,13 mol/dm​​​​​​​3​​​​​​​ znam otprilike kako se zadatak radi ali me zbunjuje što je u kiseloj sredini.

milicaradenkovic's picture

2KMnO4+10KI+8H2SO4----------------->2MnSO4+6K2SO4+5I2+8H2O

Mn+7(+5e-)-------------------------->Mn2+/1

I-1(-1e-)--------------------------------->I0/5

ostalo znas da uradis sam.