Zapremina gasova

Mistikfols's picture

Sumpor VI oksid se dobija u reakciji sumpor IV oksida i kiseonika. Izracunati kolika je zapremina gasova utrosena za dobijanje one kolicine sumpor VI oksida koja sadrzi 3,6 × 10 na 20 atoma kiseonika.

Hvala :)