Organska hemija- alkoholi (3.zadatak)

Dino98's picture

Pokaži kako pripremiti 2- metil-2-propanol polazeći od metana kao jedinog organskog spoja i ostalih potrebnih anorganskih spojeva !

LP!