Realna zapremina?

Ara_2's picture

Ugljen-dioksid zapremine 1dm3 (pri n.u.) ima masu 1,977g.
Koju realnu zapreminu (u dm3) zauzima 1 mol tog gasa pri n.u.?

Resenje: 22.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

milicaradenkovic's picture

CO2 m=1.977 g

n=m/Mr=1.977/44=0.0449 mol

0.0449 mol-------------------------1 dm3

1 mol-----------------------------------x dm3

x=1*1/0.0449=22.27 dm3 CO2

Ara_2's picture

Hvala