Zadatak iz pH

filipini's picture

Koliki je pH rastvora koji u 500 cmsadrzi  1,5 X 1020  hidroksidnih jona ?

milicaradenkovic's picture

{OH-}=1.5*10(20)

1 mol------------------6*10(23)

x mol--------------------1.5*10(20)

x=1.5*10(20)*1/6*10(23)=0.00025 mol OH-

c(OH-)=n(OH-)/V=0.00025/0.5=0.0005 mol

{H+}=Kw/{OH-}=1*10(-14)/0.0005=2*10(-11) mol/l

pH= -log{H+}= -log{2*10(-11)}=10.7