Kvantni brojevi

Ivona93's picture

Treba mi pomoc oko jednog zadatka:

Navesti sve moguce kombinacije kvantnih brojeva za vrednost glavnog kvantnog broja n=3. Hvala unapred!

table90's picture

n= 3 glavni kvantni broj

Na trecem nivou su orbitale s,p,d  i onda je sporedni kvantni broj redom l=0 za s, l= 1 za p, l= 2 za d

Magnetni broj ima vrijednost od -l do +l

npr. Ako je l= 0 onda je ml= 0, ako je l= 1 onda je ml=-1,0,+1 i tako redom

I ostaje kvantni broj spina ms= +- 1/2 za svaki par elektrona

Ivona93's picture

Hvala puno!