Organska hemija

Dino98's picture

Osam izomernih alkohola imaju molekularnu formulu
C5H12O.
(a) Strukturnom formulom prikaži po jedan primjer izomernih
alkohola koji se klasificiraju kao primarni, sekundarni i
tercijarni i imenuj ih prema nomenklaturi IUPAC.
(b) Na primjeru izabranog tercijarnog alkohola, prikaži reakciju
njegovog dobivanja koristeći se Grignardovom reakcijom.

Zna li iko ovu organsku, pomagajte !
LP!