Vodeni rastvori kiselina

goljo71's picture

Hitno mi treba objasnjenje za resenje ovog zadatka:

Izracunajte zapreminu 96% sumporne kiseline (ro = 1,84 g/cm3) i masu vode koja je porebna za pripremanje 100 cm3 15% rastvora H2SO4 (ro = 1,1 g/cm3).

milicaradenkovic's picture

V=100 cm3 a ro=1.1 g/cm3

mr=ro*V=1.1*100=110 g

ms=w*mr=110*0.15=16.5 g

ms=ms1=16.5 g

mr1=ms1/w1=16.5/0.96=17.19 g

V1=mr1/ro1=17.19/1.84=9.34 cm3 H2SO4 

V(vode)=V-V1=100-9.34=90.66 cm3