Zn+H2SO4(c)

borkan.12's picture

Sta nastaje u reakcije cinka sa koncentrovanom sumpornom kiselinom, a sta kada je ta ista reakcija na povisenoj temperaturi? Na internetu sam nasao da u nekom slucaju nastanju so,SO2,H2O a u drugom slucaju so,H2S,H2O.

Hvala unapred!

milicaradenkovic's picture

Zn+2H2SO4(conc.)--------------->ZnSO4+SO2+2H2O

4Zn+5H2SO4(heat)------------------->4ZnSO4+H2S+4H2O

S(+6)(+8e-)--------------->S2-/1

Zn0(-2e-)------------------->Zn2+/4