Oksido redukcija

monina_nana's picture

Kako da odredim oks broju jedinjenu