Organska Hemija-zadatak

biologistt's picture

Hemijskim jednacinama predstaviti reakcije 1-brombutana  na jedinjenja sa ugljenik(IV)- oksidom.Imenovati krajnji proizvod reakcije.