Analiticka hemija

Sofija333's picture

Treba mi pomoc oko zadataka :) 

1. Nepoznata zapremina 10%-nog rastvora sumporne kiseline, gustine 1,066 g/cm3, razblazi se vodom u zapreminskom odnosu 2:3. Kolika je pH vrednost tako dobijenog rastvora?

2 .Izracunati i uporediti pH vrednost rastvora fosforne i arsenove kiseline istih koncentracija 0,1 mol/dm3.

3. Odrediti maseni udeo, u procentima, rastvora fosforne kiseline koncentracije 0,22 mol/dm3 cija je gustina 1,00 g/dm3.

4. Koliko cmvode je potrebno dodati u 300 cm3 rastvora sircetne kiseline koncentracije 0,2 mol/dmda bi se stepen disocijacije udvostrucio?

5. Kolika ce biti pH vrednost rastvora koji se dobija kada se pomesa 250 cm3 rastvora perhlorne kiseline koncentracije 0,1050 mol/dm3 i 150 cm3 rastvora azotne kiseline koncentracije 0,0525 mol/dm3.

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.