Analiticka hemija

Sofija333's picture

Nepoznata zapremina 10%-nog rastvora sumporne kiseline, gustine 1,066 g/cm3, razblazi se vodom u zapreminskom odnosu 2:3. Kolika je pH vrednost tako dobijenog rastvora?