Neorgana hemija-pH i pOH

Ivan997's picture

1.  Kolika  je koncentracija ratvora amonijaka ako je pOH vrednot ratvora 4, Kb je jednako 1.8 x 10 na -5

milicaradenkovic's picture

NH3+H2O---------------->NH4+ + OH-

Kb=(NH4+)*(OH-)/(NH3)

posto je pOH=4 onda je (OH-)=10(na -pOH)=1*10(-4) mol/l

(OH-)=Kb*(cbaze-(OH-))/(OH-)

1*10(-4)=1.8*10(-5)*(cbaze-1*10(-4))/1*10(-4)

1*10(-8)=1.8*10(-5)*cbaze-1.8*10(-9)

1.18*10(-8)=1.8*10(-5)*cbaze

cbaze=6.55*10(-4) mol/l

 

Ivan997's picture

Hvala puno.