Organska hemija

buduca_studentkinja's picture

Dihidroksićilibarna kiselina je
 

a) mlečna kiselina

b) salicilna kiselina

c) ftalna kiselina

d) oksalna kiselina

e) vinska kiselina

 

 

Mica553's picture

Odgovor je vinska kiselina. :)