Organska hemija

buduca_studentkinja's picture

Djelovanjem broma na ulje dolazi do reakcije?
 

a) supstitucije
b) oksidacije
c) eliminacije
d) polimerizacije
e) adicije

table90's picture

Adicija.

Ulje sadrzi nezasicene masne kiseline( dvostruke veze), na koje se adira brom.