Sadrzaj azota u metanu ?

Ara_2's picture

100 cm3 metana, koji sadrzi primese azota oksidise se u visku kiseonika i zatim se iz dobijenog gasa odstrani ugljendioksid pomocu baze. Pri tom zapremina gasa se smanji na 95 cm3. Koliki je sadrzaj azota u procentima u uzetom metanu?

 

alexa996's picture

Koliko je bilo metana, toliko je nastalo CO2 (potpuna transformacija ugljenika). Dakle, 95% CH4 i 5% N2 (v/v %).