Neorganska hemija

buduca_studentkinja's picture

Za koje od navedenih jedinjenja nakon hidrolize pH postaje > od sedam?

 MgSO4    NH4Cl   CH3COONa     KNO3    NH4NO3
Unaprijed Vam hvala mnogo.  

table90's picture

CH3COONa so koja je nastala od slabe kiseline i jake baze. Nakon hidrolize pH raste.