Izomerija

Martina's picture

Koliko ima izomernih 1,2-dibrombutana?
Mislim da je ovo pitanje već postavljeno, ali pošto sam na internetu pronašla različite odgovore, morala sam opet da piitam. Neki kažu da ima samo 2, L i D, pošto 1,2-dibrombutan ima jedan hiralan C atom, a negde sam pronašla da ima čak 7 izomera. Može li neko da tačno napiše?

alexa996's picture

Zadatak traži # izomernih 1,2-dibrombutana, a to su samo R i S (L i D, svejedno). Da je zadatak bio koliko izomera ima 1,2-dibrombutan, onda bismo mogli da razmišljamo da li se to odnosi samo na stereoizomere ili i na strukturne.

Martina's picture

Hvala ti