Analiticka hemija

Sofija333's picture

Koliko ima mola kalcijum-hidroksida u jednom dmrastvora koji je nastao mesanjem 200 cmrastvora kalcijum-hidroksida masene koncentracije 22,2 g/dmi 50 cmvode?

table90's picture

c1V1= c2V2

Prevedes masenu koncentraciju u kolicinsku= 22,2g/74g/mol----> c1= 0,3 mol/l

Izracunas c2, a V2 je zbir te dve zapremine

Sofija333's picture

hvala :)