Pomoc

Marija Simic's picture

Bizmut se rastvara u azotnoj kiselini prema jednacini Bi(s)+4HNO3(aq) → Bi(NO3)3(aq)+NO(g)+2H2O.Izracunati zapreminu 27,0 mas%HNO3 koja ce biti utrosena za rastvaranje 15g Bizmuta? Resenje 57,8cm

table90's picture

Izracunas masu azotne kiseline na osnovu mase bizmuta i dobijes da je m(HNO3) =18,08g

Trazi se 27% :

27------100

18,08-----x

m(HNO3)=66,96g ( 27%)

Nedostaje ti podatak za gustinu koja iznosi 1,16g/cm3 i dobijes: 

1,16 g ------1cm3

66,96--------x

V=57,8cm3

 

Marija Simic's picture

Hvala punoo