Titracija

asterix's picture

S ove slike treba odrediti što se titrira. Odgovor je titracija HCl s NaOH. Meni je palo napamet nije li možda titracija H3PO4 s NaOH jer početni pH nije baš tako nizak što me navodilo na H3PO4 budući da je i ona bila ponuđena u odgovorima. HCl je jaka kiselina pa mi je palo napamet da bi ona trebala imat niži pH, a sa slike je vidljivo da je početni pH blizu 4.

molim nekoga da mi objasni zbog čega je tu ne moguće da se titrira H3PO4

alexa996's picture

Zato što fosforna kiselina ima dva titraciona skoka.