Analiticka hemija

Sofija333's picture

Kolika je konstanta hidrolize, stepen hidrolize i pH vrednost u rastvoru natrijum-hidrogenfosfata koncentracije 0,32 mol/dm?