Supstance koje hemijski ne reaguju

ilovechemistry's picture

Kako odrediti da li će neke supstance reagovati ili ne, npr. da li se u rastvoru mogu istovremeno naći NaNO3 i H2SO4? Postoji li neko pravilo za to?