Mešanje rastvora

Martina's picture

Ako se pomešaju rastvori koji sadrže 0,1 mol H3PO4 i 0,15 mol NaOH, u nastalom rastvoru nalazi se:
1) 0,1 mol NaH2PO4 i 0,05 mol NaOH
2) 0,1 mol Na2HPO4
3) 0,05 mol Na3PO4
4) 0,05 mol NaH2PO4 i 0,05 mol Na2HPO4