Soli i kiselina

buduca_studentkinja's picture

Ni u skolskoj literaturi ni na internetu ne mogu da pronadjem kako se zovu soli hidroksicilibarne kisline, a ponudjeni odgovori su:

A) citrati     B)  malati    C)  tartarati     D)   laktati     E) urati 
 

kao ni koja je to dihidroksicilibarna kiselina, a ponudjeno je:

 

A) mlecna   B)  salicilna   C) ftalna   D)  oksalna   E) vinska 
 

 

 

table90's picture

Dihidroksicilibarna je vinska kiselina. Uporedi formule pa ces zakljuciti da je razlika u dvije OH grupe. Njene soli se zovu tartarati.

Kada imas samo jednu OH grupu, hidroksicilibarna, onda je to jabucna, njene soli su malati. Samo napisi formule pa zakljuci.