Bromovanje benzena

Hemicar5's picture

Koliko cm3 bromne vode koncentracije 160 g/dm3 je potrebno za potpuno bromovanje 10g benzena?

Sutra imam veoma vazan kontrolni iz hemije, na kom moram da dobijem 5. Bice alkini, areni, halogeni derivati ugljovodonika, stehiometrija... Cas mi pocinje u pola 12, pa bih zamolio nekoga ako moze da bude ovde u to vreme, ako ne budem znao neki zadatak, da mi pomogne, jer mi je bas vazno da dobijem 5. Ima li takvih? Hvala!

milicaradenkovic's picture

2C6H6+3Br2(aq)------------->2C6H3Br3+3H2

n(C6H6)=m/Mr=10/78=0.128 mol

n(Br2(aq)):n(C6H6)=3:2

n(Br2(aq))=n(C6H6)*3/2=0.128*3/2=0.192 mol

m(Br2(aq))=n(Br2(aq))*Mr=0.192*160=30.72 g

V(Br2(aq))=m(Br2(aq))/y

V(Br2(aq))=30.72/160=0.192 dm3=192 cm3

 

milicaradenkovic's picture

Samo da dodam ako je reakcija C6H6+3Br2(aq)--------------->C6H3Br3+3HBr

m(benzena)=0.128 mol

n(Br2(aq))=3*n(benzena) iz jednacine

n(Br2(aq))=3*0.128=0.384 mol

m(Br2(aq))=n(Br2(aq))*Mr=0.384*160=61.44 g

V(Br2(aq))=m(Br2(aq))/y=61.44/160=0.384 dm3=384 cm3 ne znam sta je tacno resenje jer ti nisi napisao pa sam ti napisala dve reakcije