Analiticka hemija

Sofija333's picture

U 100 cmrastvora HCl koncentracije 0,1 mol/dmdodato je 100 cmrastvora koji je dobijen rastvaranjem 1.120 cmNH3 u vodi. Izracunati vrednost pH tako dobijenog rastvora. (Resenje pH=9,86)

milicaradenkovic's picture

n(HCl)=c*V=0.1*0.1=0.01 mol

HCl+NH3------------>NH4Cl

n(NH3)=m/Mr=ro*V/Mr=0.73*1.120/17=0.0481 mol u visku je baza pa su molovi baze

n(baze)2=n(baze)-n(HCl)=0.0481-0.01=0.0381 mol

n(soli)=n(HCl)=0.01 mol

NH3+H2O------------>NH4+ + OH-

(OH-)=Kb*(n(baze)/n(soli)=1.8*10(-5)*0.0381/0.01=6.858*10(-5) mol/l

pOH= -log(OH-)=4.164 a pH= 14-pOH=14-4.164=9.836

Sofija333's picture

Hvala Milice :)