Analiticka hemija

Sofija333's picture

Izracunati konstantu hidrolize, pH vrednost rastvora i koncentraciju acetatnih jona u rastvoru natrijum-acetata koncentracije 0,01 mol/dm3.

milicaradenkovic's picture

Zadatak je isti kao i prethodni uradjen sa konstantom hidrolize.