Organska hemija

Dino98's picture

Zanemarujući spojeve sa dvostrukom vezom, ispiši strukturne formule i imenuje sve izomere mol formule C5H10.

Wannabepharmacist's picture

Ja sam nasla 6. Kakvo je resenje?

Dino98's picture

Nemam rješenje, možeš napisati IUPAC nazive za dobijene izomere ?

 

Wannabepharmacist's picture

Ipak ih ima 5:

1-penten

2-metil-buten

2-penten

2-metil-2-buten

3-metil-1-buten. Probaj da nadješ još ako ima,ali mislim da je to to

 

 

table90's picture

U tekstu pise zanemarujuci jedinjenja sa dvostrukom vezom. Alkeni su izomerni sa cikloalkanima. 

Moze biti ciklopentan, metilciklobutan, 1,1-dimetilciklopropan, 1,2-dimetilciklopropan

Dino98's picture

Hvala puno.
I ja sam pretpostavio da su cikloalkani u pitanju, jer imaju istu opću formulu kao i alkeni s jednom dvostrukom vezom CnH2n