Procentno izracunavanje rastvora

jelena.egeric98@gmail.co's picture

Ovako imam yadatak koji glasi:

U koliko g vode treba rastvoriti 126g Na2SO3 X 7H2O da bi se dobio 10% rastvor.?

Pokusavala sam puno puta da uradim zadatak i rezultat mi nije tacan. Da limozete da mi pomognete?

Hvala unapred!

milicaradenkovic's picture

126 g-------------------------252 g/mol

x g-------------------------------126 g/mol

x=126*126/252=63 g Na2SO3

0.1=ms(ciste)/(mkr+x)

0.1=63/(126+x)

0.1*(126+x)=63

12.6+0.1*x=63

0.1*x=50.4

x=50.4/0.1=504 g mkr je masa kristalohidrata.

mirza salkić's picture

voda je u kristalohidratu, i ovo 10% otpada samo na bezvodnu so,mada se može preračunat koliko otpada na kristalnu so