Analiticka hemija

Sofija333's picture

Izracunati koncentraciju OH- jona i pH vrednost u rastvoru natrijum-acetata koncentracije 1x10-3 mol/dm.Konstanta hidrolize ove soli iznosi Kh =5,6x10-10. Koliki je stepen hidrolize, u %,date soli?

milicaradenkovic's picture

CH3COONa------------>CH3COO- + Na+

CH3COO- + H2O----------------->CH3COOH + OH-

Kh=(CH3COOH)*(OH-)/(CH3COO-)

c(CH3COO-)=c(CH3COONa)=1*10(-3) mol/l

(CH3COOH)=(OH-)=x

5.6*10(-10)=x2/1*10(-3)

x=(koren(5.6*10(-13)))=7.483*10(-7)

(OH-)=7.483*10(-7) mol/l pa je pOH= -log(OH-)=6.12 a pH=14-pOH=14-6.12=7.88

Kh=c*alfa2/1-alfa

5.6*10(-10)-5.6*10(-10)*alfa=1*10(-3)*alfa2

alfa=0.000748=0.0748 %