Analiticka hemija

Sofija333's picture

Izracunati koncentraciju H+-jona i pH vrednost rastvora amonijum-nitrata koncentracije 0,02mol/dm3.

milicaradenkovic's picture

NH4NO3------------->NH4+ + NO3-

NH4+ + H2O--------------------->H3O+ + NH3

Kb=(NH3)*(H3O+)/(NH4+)

(NH3)=(H3O+)=x a (NH4+)=(NH4NO3)=0.02 mol/l

1.8*10(-5)=x2/0.02

x=(koren(3.6*10(-7)))=6*10(-4)

(H3O+)=6*10(-4) mol/l

pH= -log(H3O+)=3.22

Sofija333's picture

hvala :)