Analiticka hemija

Sofija333's picture

Izracunati pH vrednost rastvora natrijum-acetata masenog udela 0,6%. Uzeti da je gustina rastvora 1g/cm3.

Winkler's picture

Iz podatka za masenu koncentraciju i gustinu izracunas molarnu koncentraciju.

Potom je potrebno izracunati baznu konstantu acetatnog jona: Kh=Kw/Ka (Ka je kiselinska konstanta sircetne kiseline).

Kada izracunas konstantu hidrolize onda ces lako izracunati pOH (jer ce u jednacini figurisati OH- joni) a izracunavanje pH je tada trivijalan korak (pOH + pH = 14).

Sofija333's picture

hvala :)