Pomoc

Marija Simic's picture

U aparatima za vestacko disanje cesto se koristi natrijum peroksia (Na2O2).Ovo jedinjenje reaguje sa CO2 koji se oslobadja tokom disanja pri cemu nastaju Na2CO3 i O2.Izracunati koliko litara izdahnutog vazduha moze da proreaguje sa 80 g Na2O2.Jedan litar izdahnutog vazduha sadrzi 0,0720g CO2. Resenje 627dm3.

table90's picture

2Na2O2 + 2CO2 ------> 2Na2CO3 + O2  

80g (Na2O2)-----m(CO2)

78g----------------44g

m(CO2)=45,13g

1 dm3 vazduha__________0,072g CO2

x dm3 vazduha _________45,13g

X=627dm3