Pomoc

Marija Simic's picture

Masa jednog sulfida formule X2S3 iznosi 15,00 g.Nakon zarenja izmereno je 10,20g oksida X2O3 .O kom elementu je rec i kolika je njegova atomska masa.Resenje je AL

table90's picture

2X2S3 + 3O2 ----->2 X2O3 + 6S

15g( sulfida)--------- 10,20 g( oksida)

 M ( sulfida) --------------- M( oksida) 

Uvedes smenu i trazis ko je X:

M(X2S3) = 2*x + 3*32= 2x+ 96

M( X2O3) =2x + 48

Ubacis to u proporciju i dobijes da je x= 27( aluminijum)

Marija Simic's picture

Hvala